Gathenhielmska reservatet & Masthuggskyrkan 1910-1914

GATHIENHIELMSKA RESERVATET
Lars Gathenhielm, dog blott 29 år gammal, men hans änka Ingela fullföljde bygget av en repslagarbanan. Husen är från 1780-1820, byggdes ursprungligen för anställda vid Amiralitetsvarvet och industriarbetare med anknytning till varvet och sjöfarten. På reservatet finns Gamla Masthuggspojkar och i samma hus även Cap Horn-klubben. Även Föreningen Gamla Majgrabber, Gamla Majtöser och Gamla Vegapojkar finns representerade. I ett av husen bodde skulptören, Eino Hanski med sin hustru Naomi, Eino dog 2000, änkan lever kvar i huset. Statyn ”Sjömannen” utfördes av Hanski. I Bäckska paviljongen lär Viktor Rydberg ha skrivit ”Singoala” och ”Den sista atenaren”.

Gathenhielmska reservatet & Masthuggskyrkan 1910-1914, a tour by Göteborgs Guideservice.

MASTHUGGSKYRKAN 1910-1914
Från Gathenhielmska Reservatet tar vi vägen upp till Masthuggskyrkan, en av stadens
Sjömärken. Kyrkan firade sitt 100 års jubileum 2014. Sigfrid Ericson var arkitekten och kyrkan byggdes i national-romantisk stil. Vid ett besök inne i kyrkan slåss man av lukten från trätaket, gjort av gran. Taket är utformat som ett upp och ner vänt skeppsskrov. Uppe på läktaren bakom dekorationerna finns fler än 4000 orgelpipor, ytterligare över 1000 bakom altaret. Vi får inte heller gå miste om drakhuvuden, de syns bäst från sidogången. Altartavlan, en triptyk, är mycket färgglatt, till vänster är ärkeängeln Gabriel och till höger Mikael. På höger sida syns en skeppsmodell, föreställande briggen Java, en ostindiefarare byggd i Göteborg.