Stadsvandringar 2 tim

Antingen promenad i de centrala stadsdelarna eller en tema promenad i Klippan, 1800- och 1900-talets Göteborg, eller till Nya Varvet, en del av Göteborgs varvs- och försvarshistoria. Haga, Göteborgs första arbetarstadsdel, omnämnd i Marianne Fredrikssons bok ”Anna, Hanna och Johanna” och känd från TV-serien Albert och Herbert. Eller vi går i Emigranternas spår, de sista tunga stegen på svensk mark för att äntra båten till England. Över älven tar vi oss en titt på de nya stadsdelarna som växer fram på Norra Älvstranden. Vi kan även vandra inom vallgraven och berätta om Göteborgs tillkomst eller bege oss utanför vallgraven till stadsdelar som växte fram under 1800- och 1900-talet.